website header

Met trots kunnen beide partijen aankondigen

De openbare consultatie van de wijziging van het Besluit Erfgoedwet archeologie m.b.t. de maritieme archeologie is gepubliceerd. De consultatie sluit op 1 februari 2022.

Uit de Erfgoedwet (art. 5.1) volgt dat eenieder die een archeologische opgraving wil doen over een certificaat moet beschikken. In het Besluit Erfgoedwet archeologie (BEa) zijn vier uitzonderingen hierop neergelegd. Dit wijzigingsbesluit voegt daar drie uitzonderingen aan toe. Hierdoor is tevens aanpassing van een van de vier bestaande uitzonderingen gewenst. Toegevoegd worden voorwaardelijke uitzonderingen op het opgravingsverbod (en daarmee de certificeringsplicht) voor:

  1. verenigingen voor vrijwilligers in de onderwaterarcheologie;
  2. werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het kunnen verkrijgen van een opgravingscertificaat;
  3. opgravingen onder verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie.
  4. De bestaande uitzondering voor verenigingen voor vrijwilligers in de archeologie wordt gewijzigd wat betreft de Noordzee.

Voor meer informatie klik hier: Wijziging Besluit Erfgoedwet archeologie