Nieuws

Symposium 2021 Terug Kijken

Druk op de link: https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20211127_1

STIMON EN LWAOW ZIJN TROTS.

Met trots kunnen beide partijen aankondigen;

                                                          

De openbare consultatie van de wijziging van het Besluit Erfgoedwet archeologie m.b.t. de maritieme archeologie is gepubliceerd. De consultatie sluit op 1 februari 2022.

Uit de Erfgoedwet (art. 5.1) volgt dat eenieder die een archeologische opgraving wil doen over een certificaat moet beschikken. In het Besluit Erfgoedwet archeologie (BEa) zijn vier uitzonderingen hierop neergelegd. Dit wijzigingsbesluit voegt daar drie uitzonderingen aan toe. Hierdoor is tevens aanpassing van een van de vier bestaande uitzonderingen gewenst. Toegevoegd worden voorwaardelijke uitzonderingen op het opgravingsverbod (en daarmee de certificeringsplicht) voor:

  1. a) verenigingen voor vrijwilligers in de onderwaterarcheologie;
  2. b) werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het kunnen verkrijgen van een opgravingscertificaat;
  3. c) opgravingen onder verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie.
  4. d) De bestaande uitzondering voor verenigingen voor vrijwilligers in de archeologie wordt gewijzigd wat betreft         de Noordzee.

https://www.internetconsultatie.nl/archeologiebesluit?fbclid=IwAR2nl8os7YBmQrrXCk1CkFc6b_eBNNkaUAxEhZHsGXV65Kg3h1KQFT2oJgM

Op Texel is de nieuwe Stichting Maritiem Erfgoed Texel opgericht.

Stichting MET is ontstaan op initiatief van Duikclub Texel. De Duikclub, een kleine groep enthousiastelingen in het maritieme erfgoed hebben in 2015 een bijzondere vondst gedaan, een klokgave jurk van 400 jaar oud! Deze jurk heeft veel in de archeologische wereld teweeg gebracht en geleid tot investeringen van de Provincie Noord-Holland, de gemeente en het rijk wat uiteindelijk ook geleid heeft tot vragen in de Tweede Kamer.

http://www.maritiemerfgoedtexel.nl/Home/

Kanonnen van Nederland

Het boek “Kanonnen van Nederland” kwam tot stand ik kader van het Programma Maritiem Erfgoed Nederland van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Bij de RCE  werd besloten om de kennis van Nico Brinck te verzamelen en te publiceren in het boek “Kanonnen van Nederland”.
Het boek bevat de geschiedenis van het Nederlands geschut en een opsomming van de bestaande kanonnen in Nederland.

 
De titel van het boek: Kanonnen van Nederland, Nederlands geschut en andere oude kanonnen in Nederland, Guns of the Netherlands, Dutch cannon and other old guns in the Netherlands.
 
Het boek is te bestellen op kanonnenvannederland@gmail.commet opgave van het adres, en het overmaken van 50 euro voor Nederland, inclusief verzenden, op NL21 RABO 0342 4533 27.
Het boek weegt 1,7kg. en beslaat 330 pagina’s met ruim 560 afbeeldingen. Het is volledig tweetalig: Nederlands/Engels.
 

Gezonken Reddingen.

Tentoonstelling i.s.m. KNRM, Northseadivers en Periplus.
Met medewerking van RWS en RCE.
 
Deze tentoonstelling vertelt de verhalen van een aantal legendarische reddingacties op en rond de Haaksgronden bij Den Helder en de schepen die tijdens de reddingacties zijn vergaan. Ook vind je een zee aan informatie over alle gezonken schepen in dit gebied. Met prachtige beelden, geluiden en een wereld boven- en onderwater verwondert deze tentoonstelling iedereen. 
De tentoonstelling is onder andere gerealiseerd in samenwerking met onder andere Northseadivers en Periplus Archeomare.
 
 

Interessant filmpje over de Noordelijke Waddenzee begin 2022.

https://youtu.be/yJCaS-6rrY4